COMUNICAREA ȘI NEGOCIEREA CONFLICTELOR ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL


Denumire program: Comunicarea și  negocierea conflictelor în managementul educațional

Durata totală a programului:60 ore

Grupul țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar

Categoria programului :Program deDezvoltare profesională în  concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011

Numărul de credite profesionale transferabile:15

Tipuri de competențe dobândite:

  1. b) Dezvoltarea si extinderea competentelor transversale privind interactiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilitati privind oranizarea, conducerea si imbunatatirea performantei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexiva a propriei activitati si altele

Domeniul tematic in care se incadreaza programul:management si leadership in educatie

Scopul Programului:Formarea continuă pentru optimizarea exercitării funcţiei formative, de comunicare şi relaţionare intra – intersistemică şi configurarea expertizei de comunicare în negocierea conflictelor

Teme:

  1. Comunicarea
  2. Conflictele
  3. Managementul conflictelor
  4. Negocirea conflictelor

Evaluarea finală a  programului de formare se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui  proiect/teme din portofoliul realizat pe baza cerințelor, in urma dobândirii noilor cunoștințe

Aplica acum rapid si Simplu !