EDUCAȚIA PĂRINȚILOR IN AVANTAJUL ELEVILOR


Denumire program: Educația părinților în avantajul elevilor

Durata totală a programului60 ore

Grupul țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar

Categoria programuluiProgram de Dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011

Numărul de credite profesionale transferabile15

Tipuri de competențe dobânditea) Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele

Domeniul tematic in care se incadreaza programul: altele (educatia adultilor)

Scopul Programului: Prin acest stagiu de formare, personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar va fi pregatit pentru a transmite cunoștințe părinților cu privire la  familiarizarea acestora cu noile forme de comunicare cu copilul, cu realizarea  lucrului in echipa , stimularea dialogului in organizarea activitatilor de cunoastere de sine sau a copilului, pentru a avea o relatie bazata pe respect reciproc, pe adevaratele valori ale familiei și a școlii.

Teme:

  1. Alături de şcoală
  2. Să ne cunoaştem copilul!
  3. Relaţii sănătoase între părinţi şi copii
  4. Realitatea de zi cu zi

Evaluarea finală a programului de formare se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui proiect/teme din portofoliul realizat pe baza cerințelor, in urma dobândirii noilor cunoștințe și rezolvarea unui test grila cu 10 întrebări din temele parcurse.

Aplica acum rapid si Simplu !