INTERVENTIE SI METODE DE LUCRU PENTRU COPIII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE


Denumire program: Intervenție și metode de lucru pentru  copiii cu dificultăți de învățare

Durata totală a programului:60 ore

Grupul țintă:personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Numărul de credite profesionale transferabile:15

Categoria programului :Program deDezvoltare profesională în  concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011

Tipuri de competențe dobândite:

  1. a) Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele

Domeniul tematic in care se incadreaza programul: educatia copiilor cu CES

Scopul Programului:Interventie si metode  de lucru pentru  copii cu dificultati de invatare”, este de a prezenta cursanților problematica dificultăţilor de învăţare la nivelul şcolii , într-o viziune pluridisciplinară şi integrativă care să le determine o atitudine participativă cu privire la integrarea şcolară a tuturor copiilor.

Teme:

  1. Abordarea dificultăţilor de învăţare
  2. Caracteristicile copiilor cu dificultăți de învăţare
  3. Rolul şi contribuţia profesorului în abordarea dificultăţilor de învăţare în clasa obişnuită
  4. Individualizarea şi adaptarea curriculară
  5. Strategii si metode pentru copiii cu dificultati/dizabilitati de invatare
  6. Integrarea elevilor cu dificultati/dizabilitati de invatare

 

Evaluarea finală a  programului de formare se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui  proiect/teme din portofoliul realizat pe baza cerințelor, in urma dobândirii noilor cunoștințe

Aplica acum rapid si Simplu !