Interventie si metode de lucru


Interventie si metode de lucru pentru  copiii cu dificultati de invatare

GRUPUL ŢINTĂ:

Cadre didactice/auxiliare din invatamantul preuniversitar
DURATA: 3 zile

FINALIZARE:  adeverinta doveditoare participare training

Trainingul, prin tematica sa, oferă o perspectivă generală explicativă şi aplicativă asupra dificultăţilor de învăţare specifice şi nespecifice la nivelul clasei de elevi din învăţământul general. Pornind de la ideea că există un domeniu interdisciplinar modern care îşi propune să analizeze şi să dea soluţii în problematica dificultăţilor de învăţare care au constituit mereu o provocare pentru teoria şi practice psihologică şi pedagogică, cursul pune întrebări, oferă argumente de răspuns şi sprijină pas cu pas profesorii să întrebe şi să caute răspunsuri.

Dificultăţile de învăţare sunt descrise, analizate şi organizate în funcţie de caracteristicile de învăţare ale elevilor, printr-o perspectivă cât mai realistă care să încurajeze profesorul de la clasă să îşi spună şi el părerea şi să găsească soluţii.

Într-o problematică complexă şi de multe ori confuză, a domeniului dificultăţilor de învăţare,  acest curs deschide o poartă către reflecţie şi analiză a principalelor elemente care constituie preocuparea psihopedagogiei actuale: asigurarea condiţiilor optime de învăţare pentru toţi copiii. Fiecare cadru didactic trebuie să ştie care sunt orientările actuale în abordarea dificultăţilor de învăţare şi posibilităţile sale de intervenţie. A identifica-depista timpuriu problemele de învăţare ale unor copii , cunoscând caracteristicile dificultăţilor de învăţare specifice;  recunoaşterea stilurile de învăţare şi folosirea acestora în predare-învăţare; colaborarea cu alţi specialişti pentru individualizarea acţiunii didactice şi pentru adaptarea curriculară

Competenţe:

 • Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din domeniul învăţării şi al dificultăţilor de învăţare la copii
 • Aplicarea ideilor achiziţionate în situaţii de învăţare şi la cazuri concrete
 • Interpretarea critică a efectelor teoriilor învăţării în situaţii date
 • Analiza principalelor dificultăţi de învăţare prezente la copii
 • Elaborarea programelor de intervenţie personalizată pentru copiii cu dificultăţi
  de învăţare

Module:

 • Abordarea dificultăţilor de învăţare
 • Caracteristicile copiilor cu dizabilităţi de învăţare
 • Individualizarea şi adaptarea curriculară
 • Rolul şi contribuţia profesorului în abordarea  dificultăţilor de învăţare în
  clasa obişnuită
 • Strategii si metode pentru copiii cu dificultati de invatare
 • Integrarea elevilor cu dificultati de invatare

PRET: cere ofertă

Aplica acum rapid si Simplu !