PARTICULARITĂŢILE PROIECTĂRII ȘI PREDĂRII SIMULTANE LA NIVEL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL


Denumire program: Particularităţile proiectării și predării simultane la nivel primar şi gimnazial

Durata totală a programului:100 ore

Grupul țintă:personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Numărul de credite profesionale transferabile:23

Categoria programului :Program deDezvoltare profesională în  concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011

Tipuri de competențe dobândite:

  1. Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele

Domeniul tematic in care se incadreaza programul:proiectare curriculara/strategii didactice de predare, invatare, evaluare

Scopul Programului:Particularităţile proiectării și predării simultane la nivel primar şi gimnazial”, realizează o integrare a cunoştinţelor de bază din domeniul proiectării și predării simultane, având ca scop  formarea cadrelor didactice din perspectiva modelului scientist-practitioner (cercetător ce aplică permanent rezultatele în practică).

Teme:

  1. Clasele simultane
  2. Planificarea și proiectarea
  3. Activitatea de predare în clasa simultana
  4. Evaluarea în regim simultan
  5. Spaţiul şcolar simultan

Evaluarea finală a  programului de formare se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui  proiect/teme din portofoliul realizat pe baza cerințelor, in urma dobândirii noilor cunoștințe

Aplica acum rapid si Simplu !