Programe formare MEN – CPT


EDUCATIA PARINTILOR IN AVANTAJUL ELEVILOR

Denumire program: Educația părinților în avantajul elevilor

Durata totală a programului: 60 ore

Grupul țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar

Categoria programului: Program de Dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011

Numărul de credite profesionale transferabile: 15

Tipuri de competențe dobândite: a) Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele

Domeniul tematic in care se incadreaza programul: altele (educatia adultilor)

Scopul Programului: Prin acest stagiu de formare, personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar va fi pregatit pentru a transmite cunoștințe părinților cu privire la  familiarizarea acestora cu noile forme de comunicare cu copilul, cu realizarea  lucrului in echipa , stimularea dialogului in organizarea activitatilor de cunoastere de sine sau a copilului, pentru a avea o relatie bazata pe respect reciproc, pe adevaratele valori ale familiei și a școlii.

Teme:

 1. Alături de şcoală
 2. Să ne cunoaştem copilul!
 3. Relaţii sănătoase între părinţi şi copii
 4. Realitatea de zi cu zi

Evaluarea finală a programului de formare se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui proiect/teme din portofoliul realizat pe baza cerințelor, in urma dobândirii noilor cunoștințe și rezolvarea unui test grila cu 10 întrebări din temele parcurse.

 

 

COMUNICAREA  ȘI  NEGOCIEREA CONFLICTELOR ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL

Denumire program: Comunicarea și  negocierea conflictelor în managementul educațional

Durata totală a programului:60 ore

Grupul țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar

Categoria programului :Program deDezvoltare profesională în  concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011

Numărul de credite profesionale transferabile:15

Tipuri de competențe dobândite:

 1. b) Dezvoltarea si extinderea competentelor transversale privind interactiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilitati privind oranizarea, conducerea si imbunatatirea performantei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexiva a propriei activitati si altele

Domeniul tematic in care se incadreaza programul:management si leadership in educatie

Scopul Programului:Formarea continuă pentru optimizarea exercitării funcţiei formative, de comunicare şi relaţionare intra – intersistemică şi configurarea expertizei de comunicare în negocierea conflictelor

Teme:

 1. Comunicarea
 2. Conflictele
 3. Managementul conflictelor
 4. Negocirea conflictelor

Evaluarea finală a  programului de formare se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui  proiect/teme din portofoliul realizat pe baza cerințelor, in urma dobândirii noilor cunoștințe

 

INTERVENTIE SI METODE DE LUCRU PENTRU  COPIII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Denumire program: Intervenție și metode de lucru pentru  copiii cu dificultăți de învățare

Durata totală a programului:60 ore

Grupul țintă:personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Numărul de credite profesionale transferabile:15

Categoria programului :Program deDezvoltare profesională în  concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011

Tipuri de competențe dobândite:

 1. a) Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele

Domeniul tematic in care se incadreaza programul: educatia copiilor cu CES

Scopul Programului:Interventie si metode  de lucru pentru  copii cu dificultati de invatare”, este de a prezenta cursanților problematica dificultăţilor de învăţare la nivelul şcolii , într-o viziune pluridisciplinară şi integrativă care să le determine o atitudine participativă cu privire la integrarea şcolară a tuturor copiilor.

Teme:

 1. Abordarea dificultăţilor de învăţare
 2. Caracteristicile copiilor cu dificultăți de învăţare
 3. Rolul şi contribuţia profesorului în abordarea dificultăţilor de învăţare în clasa obişnuită
 4. Individualizarea şi adaptarea curriculară
 5. Strategii si metode pentru copiii cu dificultati/dizabilitati de invatare
 6. Integrarea elevilor cu dificultati/dizabilitati de invatare

 

Evaluarea finală a  programului de formare se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui  proiect/teme din portofoliul realizat pe baza cerințelor, in urma dobândirii noilor cunoștințe

 

PARTICULARITĂŢILE PROIECTĂRII ȘI PREDĂRII SIMULTANE LA NIVEL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

Denumire program: Particularităţile proiectării și predării simultane la nivel primar şi gimnazial

Durata totală a programului:100 ore

Grupul țintă:personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Numărul de credite profesionale transferabile:23

Categoria programului :Program deDezvoltare profesională în  concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011

Tipuri de competențe dobândite:

 1. Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele

Domeniul tematic in care se incadreaza programul:proiectare curriculara/strategii didactice de predare, invatare, evaluare

Scopul Programului:Particularităţile proiectării și predării simultane la nivel primar şi gimnazial”, realizează o integrare a cunoştinţelor de bază din domeniul proiectării și predării simultane, având ca scop  formarea cadrelor didactice din perspectiva modelului scientist-practitioner (cercetător ce aplică permanent rezultatele în practică).

Teme:

 1. Clasele simultane
 2. Planificarea și proiectarea
 3. Activitatea de predare în clasa simultana
 4. Evaluarea în regim simultan
 5. Spaţiul şcolar simultan

Evaluarea finală a  programului de formare se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui  proiect/teme din portofoliul realizat pe baza cerințelor, in urma dobândirii noilor cunoștințe

Aplica acum rapid si Simplu !