Proiect ID 128589


antet eurostudy

In data de 26 septembrie 2019 a fost semnat contractul de finantare POCU/449/4/16/128589 pentru proiectul „S.E.S. – Sustenabilitate in Economia Sociala” care are ca obiectiv general  furnizarea sprijinului necesar in vederea infiintarii si dezvoltarii de minim 21 de intreprinderi sociale in Regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Nord-Vest, Nord-Est si Sud-Vest.

 

Proiectul va fi implementat timp de 36 de luni de catre Beneficiarul SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL impreuna cu Partenerul ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Obiectivul specific 1(OS_1): Promovarea economiei sociale si cresterea gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului social,ca alternativa viabila de facilitare a accesului la ocupare pentru categorii vulnerabile, la nivelul Regiunilor de dezvoltare Sud-Muntenia, Nord-Vest, Nord-Est si Sud-Vest, L1-L36.
  2. Obiectivul specific 2(OS_2): Dezvoltarea competentelor si abilitatilor de antreprenor in economia sociala si TIC pentru 140 participanti din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Vest, Nord-Est si Sud-Vest prin organizarea de programe de formare antreprenor in economia sociala COD COR 112032 si TIC, autorizate ANC,L3 –L9 de proiect.
  3. Obiectivul specific 3(OS_3): Sprijinirea infiintarii,dezvoltarii si monitorizarii a 21 de noi intreprinderi sociale/ intreprinderi de insertie din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Vest, Nord-Est si Sud-Vest, L10-L36;

 

Grupul ţintă – GT al proiectului este format din 140 persoane fizice din care 50% femei, care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale in zonele urbane/rurale in Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Vest, Nord-Est si Sud-Vest.

 

Bugetul proiectului este de 13.217.528,31 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FSE este 11.175.818,35 lei. Suma alocata infiintarii de intreprinderi sociale este de 9,709,980.00 lei.

 

Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa contactati Beneficiarul SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SR la adresa proiecte.sanimed@gmail.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>