TIC IN PROCESUL EDUCATIONAL


Denumire program: TIC in procesul educational

Durata totală a programului60 ore

Grupul țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar

Categoria programului :Program deDezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011

Numărul de credite profesionale transferabile: 15

Tipuri de competențe dobândite: a) Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele

Domeniul tematic in care se incadreaza programul: Competențe TIC/digitale

Scopul Programului: Prin acest stagiu de formare, personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar va fi pregatit pentru a transmite cunoștințe părinților cu privire la  familiarizarea acestora cu noile forme de comunicare cu copilul, cu realizarea  lucrului in echipa , stimularea dialogului in organizarea activitatilor de cunoastere de sine sau a copilului, pentru a avea o relatie bazata pe respect reciproc, pe adevaratele valori ale familiei și a școlii.

Teme:

  •  TIC in procesul de predare-invatare
  •   TIC in studiu
  •   TIC in prcesul de evaluare
  •   Comunicarea cu ajutorul TIC
  •   Utilizarea calculatoarelor

Evaluarea finală a programului de formare se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui proiect/teme din portofoliul realizat pe baza cerințelor, in urma dobândirii noilor cunoștințe. Portofoliul va consta în întocmirea unei prezetari multimedia (PPT/SLIDESHARE) a unei lectii/secventa de lectie, la alegere din programa scolara in vigoare.

Aplica acum rapid si Simplu !